Czytaj więcej...W ubiegły piątek Ukraińcy przebywający czasowo w Gminie Nisko, zorganizowali akcję społecznego sprzątania na znak wdzięczności za gościnność i okazaną przez mieszkańców miasta pomoc.

Uciekając przed wojną na Ukrainie do Niska przyjechały głównie kobiety z dziećmi, które potrzebowały bezpiecznego miejsca. Dziś osoby z Ukrainy mają możliwość uczęszczania na kurs języka polskiego. Pomysł na społeczne sprzątanie narodził się właśnie tam. Jego uczestnikom udało się uporządkować teren przylegający do nowej siedziby OPS. W tej akcji udział wzięło 25 osób, dzieci pomagały wraz z dorosłymi.

Czytaj więcej...W czwartek 7 kwietnia w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyło się spotkanie informacyjne na temat wsparcia i pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi przebywają na terenie Gminy i Miasta Nisko.

W spotkaniu uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Adam Mach Wicestarosta Niżański, Elżbieta Tłusta Dyrektor OPS w Nisku, Radosław Maziarz Dyrektor NCK „Sokół” w Nisku oraz Juliia Vitkova Koordynator do spraw współpracy Urzędu Gminy i Miasta w Nisku z obywatelami Ukrainy.

Do centrum kultury przybyło kilkadziesiąt osób pochodzenia ukraińskiego, którym przekazano wyczerpujące informacje na temat pomocy rzeczowej, możliwości podjęcia pracy oraz wszelkich formalności z tym związanych. Wyjaśnione zostały przez panią Elżbietę Tłustą obowiązujące procedury odnośnie ubiegania się o pomoc finansową w Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym 500+ czy jednorazową zapomogę w wysokości 300 zł, a także procedury dotyczące uzyskania numeru PESEL.

Czytaj więcej...26 березня 2022 року (субота) громадяни України, які здійснюють опіку над дитиною, зможуть подавати заяви на 500+

Заклад соціального страхування (ZUS) призначатиме та виплачуватиме допомогу на виховання дитини за програмою «Сім’я 500+» (т.зв. 500+) громадянам України, які легально прибули з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями. Спеціальну заяву на 500+ українською мовою можна буде подати в електронній формі на Платформі електронних послуг (PUE) ZUS. 

Хто має право на 500+

500+ призначатиметься на дітей віком до 18 років:

  • громадянину України або одному з подружжя громадянин України, який після 23 лютого 2022 року прибув із дитиною з України до Польщі у зв’язку з бойовими діями;
  • громадянці України або дружині громадянина України, яка після 23 лютого 2022 року прибула до Польщі з України у зв’язку з бойовими діями та народила дитину в Польщі;
  • громадянину України або одному з подружжя громадянин України, який проживав у Польщі до 24 лютого 2022 року, але дитина, якої стосується заява, прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями;
  • громадянину іншої країни (наприклад, Польщі), який на підставі рішення польського суду здійснює опіку над дитиною, яка є громадянином України та прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями.

Czytaj więcej...Obywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w Polsce bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl.

W związku z napływem wielu obywateli Ukrainy do Polski mogą pojawić się osoby czy też firmy, które będą chciały wykorzystać trudne położenie oraz nieznajomość języka i polskich przepisów – na przykład wymagając nieistniejących opłat lub dokumentów.

Pamiętaj, że wszystkie usługi powiatowych urzędów pracy są bezpłatne.

Czytaj więcej...Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zatrudnił w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku panią Juliię Vitkovą z Gródka na Ukrainie z partnerskiego miasta Niska.

Od 28 marca 2022r. pani Juliia Vitkowa pełni w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko obowiązki koordynatora do spraw współpracy Urzędu Gminy i Miasta w Nisku oraz jednostek organizacyjnych z obywatelami Ukrainy – uchodźcami.

Każdy obywatel Ukraiński, który w wyniku działań wojennych znalazł się w naszej gminie, może skorzystać z pomocy Pani Julii Vitkovej w załatwianiu urzędowych formalności stanowiących nierzadko problem dla uchodźców.

W celu uzyskania dodatkowych informacji i ewentualnej pomocy w załatwianiu spraw prosimy o kontakt: Juliia Vitkova, kom. 513 168 423.

Бургомістр гімни і міста Ніско працевлаштував в міській раді Ніско пані Юлію Віткову. Від 28 березня 2022 пані Юлія Віткова виконує обов’язки координатора з питань співпраці ради гімни і міста Ніско і громадяними - біженцями з України.

Кожен громадянин України, який внаслідок воєнного стану перебуває у нашій гміні, має можливість отримати консультаційну допомогу Юлії Віткової щодо вирішення формальних питань в державних установах, що часто є проблемним для біженців.

З метою отримання додаткової інформації або необхідної допомоги у вирішенні питань просимо контактувати: Юлія Віткова, тел. 513 168 423.