Czytaj więcej...Ponieważ w tym roku 8 marca to była niedziela, postanowiliśmy obchodzić Dzień Kobiet we środę, 11 marca. Kolega Stanisław Bera złożył wszystkim paniom serdeczne życzenia, które odczytał z pięknej, wykonanej przez niego okolicznościowej laurki. Wręczył ją potem pani prezes Teresie Ryczko, która w imieniu pań podziękowała panom za okazaną życzliwość.

Czytaj więcej...Na dzień 22 stycznia zaplanowano noworoczne spotkanie członków Terenowego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nisku. Pierwsze w tym roku ogólne zebranie ma mieć nietypowy przebieg, bo dotychczasowa prezes, pani Władysława Krasny, na własną prośbę rezygnuje z pełnienia swej funkcji. Pożegnamy Ją ze smutkiem, ale rozumiemy, że do podjęcia tej decyzji zmusiły Ją poważne problemy ze zdrowiem. Będzie jednak nadal uczestniczyć w życiu organizacji, bywać na spotkaniach klubowych i nowemu prezesowi służyć radą i wieloletnim doświadczeniem.

W nieCzytaj więcej...dzielę, 17 listopada 2019 roku, w Niżańskim Centrum Kultury "Sokół" odbył się V Przegląd Chórów i Zespołów Seniorskich pt. "Si, Senior".

Czytaj więcej...Na dzień 24 października 2019 roku zaplanowano tegoroczne obchody Dnia Seniora. Zarezerwowaliśmy lokal w "Zielonym Dworku", zaprosiliśmy dostojnych gości. Nasze zaproszenie zechcieli przyjąć i przybyli na uroczystość:
- Alfred Maczuga - przewodniczący Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rzeszowie,
- Waldemar Ślusarczyk - burmistrz Gminy i Miasta Niska,
- Marcin Folta - przewodniczący Rady Miasta,
- Krzysztof Tabian - przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu,
- Małgorzata Jakubów - sekretarz Gminy i Miasta Niska,
- Katarzyna Woźniak - przewodnicząca stowarzyszenia Niżańskie Centrum Rozwoju,
- Marcin Maziarz - zastępca dyrektora Niżańskiego Centrum Kultury,
- Zbigniew Kotuła - zastępca burmistrza Gminy i Miasta Niska.

Czytaj więcej...Wspaniały sponsor i opiekun seniorów - Niżańskie Centrum Rozwoju - realizując tegoroczny projekt "Aktywny senior" zorganizowało w dniu 20 sierpnia 2019r. wycieczkę turystyczno - rehabilitacyjną dla 40 niżańskich seniorów. Pierwszym miejscem docelowym był Solec Zdrój, gdzie przez 2,5 godziny seniorzy korzystali z dobrodziejstwa kąpieli w wodach termalnych oraz siarczkowych. Po smacznym obiedzie wycieczka podążyła do miejscowości Ujazd, gdzie zwiedzano potężne ruiny zamku Ossolińskich o nazwie Krzyżtopór.