seniorzy 2020 12Na dzień 22 stycznia zaplanowano noworoczne spotkanie członków Terenowego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nisku. Pierwsze w tym roku ogólne zebranie ma mieć nietypowy przebieg, bo dotychczasowa prezes, pani Władysława Krasny, na własną prośbę rezygnuje z pełnienia swej funkcji. Pożegnamy Ją ze smutkiem, ale rozumiemy, że do podjęcia tej decyzji zmusiły Ją poważne problemy ze zdrowiem. Będzie jednak nadal uczestniczyć w życiu organizacji, bywać na spotkaniach klubowych i nowemu prezesowi służyć radą i wieloletnim doświadczeniem.

   Na spotkanie przybyli licznie seniorzy, a także zaproszeni goście w osobach:
- Julian Ozimek - były burmistrz Gminy i Miasta Niska,
- Kazimiera Socha -prezes Zarządu Rejonowego PZER i I w Rudniku,
- Zbigniew Kotuła - zastępca burmistrza Gminy i Miasta Niska,
- Katarzyna Woźniak - prezes stowarzyszenia Niżańskie Centrum Rozwoju,
- Radosław Maziarz - wicedyrektor Niżańskiego Centrum Kultury,
- Bogusław Wojtak - właściciel Biura Podróży "Tęcza" w Ulanowie.
   Po powitaniu gości i wszystkich zebranych pani prezes Władysława Krasny poinformowała, że p. Andrzej Cagara otrzymał odznaczenie - "Złotą Odznakę PZER i I", przyznaną mu przez Zarząd Główny. Uroczystej dekoracji dokonali: Weronika Mierzwa i Jerzy Wawrzyniecki.
   Następnie pani prezes W. Krasny złożyła obszerne sprawozdanie ze swej działalności nie tylko za ostatni rok, ale za cały okres swej 10 - letniej kadencji na stanowisku prezesa, po czym oznajmiła, że ze względu na pogarszający się stan zdrowia zdecydowała się zrezygnować z pełnienia swej funkcji. Wszyscy przyjęli tę wiadomość ze smutkiem, ale i ze zrozumieniem, bo przecież zdrowie jest najważniejsze i trzeba o nie zadbać. Wyrazicielką uczuć seniorów była Leokadia Rembisz, która w krótkim wystąpieniu podkreśliła ogromne zasługi pani Krasny dla organizacji emeryckiej. W podziękowaniu za 22 lata pracy związkowej pani prezes otrzymała piękny kosz kwiatów oraz pamiątkowy album z Jej  zdjęciami, dokumentującymi różne formy działalności w środowisku seniorskim. Były łzy wzruszenia i gromkie "Sto lat!". Również zaproszeni goście dziękowali pani prezes za wieloletnią współpracę, a p. Wojtak zaintonował pieśń "Życzymy, życzymy", którą wszyscy zebrani chórem odśpiewali.
   Pani Władysława ze wzruszeniem dziękowała wszystkim za współpracę oraz za okazaną Jej życzliwość.
Uroczystość zakończyła się wspólnym posiłkiem wszystkich uczestników spotkania, a 32 - osobowa grupka miłośników tańca została jeszcze na składkową zabawę karnawałową. Przy śpiewie, tańcach, opowiadaniu dowcipów i popisach indywidualnych ( Maria i Stanisław Berowie, Genowefa Kobylarz ) seniorzy miło spędzili środowe popołudnie.

Tekst: L. Rem

Zdjęcia:Stanber

Galeria zdjęć