wieczor z koleda 7W niedzielę 29  stycznia 2017 roku w Niżańskim Centrum Kultury "Sokół" odbył się tradycyjny już "Wieczór z kolędą". Do udziału w koncercie zaproszono chór seniorów "Echo", kapelę ludową Mieczysława Koziarza oraz akordeonistę Zygmunta Kunikowskiego.
     Chór "Echo" rozpoczął uroczystość kolędą "Bóg się rodzi", po czym głos zabrała p. Alicja Sochacka, dyrektor NCK, która powitała zebranych, po czym wygłosiła krótką informację o chórze "Echo" i oddała głos dyrygentce Mirosławie Barylskiej. Pod jej batutą chór seniorów wykonał 6 kolęd, nagradzanych przez widownię gorącymi oklaskami.

    Drugim punktem programu był solowy popis akordeonisty Zygmunta Kunikowskiego. który zagrał kilka kolęd oraz piosenek o tematyce zimowej. Widzowie starali się śpiewać przy jego akompaniamencie.
    Na koniec na scenie rozgościła się kapela  Mieczysława Koziarza, która z werwą zagrała i zaśpiewała kilka pięknych kolęd i pastorałek. Warto dodać, że w tegorocznym ogólnopolskim konkursie kolędowym ta niżańska rodzinna kapela zajęła jedno z czołowych miejsc!
    Po koncercie wszyscy jego wykonawcy spotkali się przy filiżance kawy i w swobodnej rozmowie wymienili doświadczenia.

                                                                                                                                        Tekst: L.Rem.
                                         Zdjęcia: M.Pelic
                                          Stanber

Galeria zdjęć