spotkanie noworoczne seniorow 2017 42Na dzień 19 stycznia 2017 roku wyznaczono termin tradycyjnego noworocznego spotkania wszystkich członków Terenowego Koła PZER i I w Nisku. Tym razem gościny użyczył nam "Zielony Dworek", ponieważ świetlica PSS - u, gdzie zwykle się spotykaliśmy, nie ma ogrzewania, co przy panujących obecnie kilkunastostopniowych mrozach byłoby nie do zniesienia. Pani Alicja Madej, właścicielka Dworku, przygotowała salę, pięknie nakryła stoły i w tym ładnym otoczeniu można było świętować.

Mimo mroźnej pogody dopisała frekwencja. Licznie stawili się związkowcy ( ponad 60 osób ) oraz zaproszeni goście:
- Julian Ozimek - burmistrz Gminy i Miasta Niska
- Adam Mach - wicestarosta niżański
- Kazimiera Socha - prezes Zarządu Rejonowego PZER i I w Rudniku
- Stanisław Pliszka - sołtys Zarzecza
- Katarzyna Woźniak - prezes stowarzyszenia NCR
- Alicja Sochacka - dyrektor NCK "Sokół"
- Renata Karnat - dyrektor oddziału banku PKO BP w Nisku
- Agnieszka Kopacz - dziennikarka "Sztafety".
           Uroczystość otworzyła Teresa Sibiga, jedna z chórzystek, która na rogu myśliwskim pięknie zagrała hejnał powitalny, a potem chór "Echo" zaśpiewał kilka kolęd. Zebrani nagradzali każdą pieśń oklaskami, dołączali się też do śpiewu.
          Po tym minikoncercie pani prezes Władysława Krasny - pierwszy sopran w chórze - powróciła na swoje miejsce za stołem prezydialnym, dokonała oficjalnego otwarcia uroczystości i powitała zebranych. Następnie przedstawiła obszerne sprawozdanie z działalności Koła Terenowego w Nisku za rok 2016. Po jej wystąpieniu głos zabierali goście, którzy z uznaniem wyrażali się o aktywności seniorów i składali życzenia dalszych sukcesów w nowym, 2017 roku. Burmistrz, potwierdzając swą nieustającą życzliwość dla seniorów, obiecał starać się dla nich o większy lokal, żeby na swe spotkania nie musieli nigdzie szukać gościny.
       Zabierający głos w dyskusji seniorzy dziękowali pani prezes za mądre i życzliwe kierowanie organizacją emerycką, miłe słowa były też kierowane pod adresem najbardziej aktywnych działaczy związkowych.
       Przy kawie, herbacie i ciasteczkach czas mijał bardzo szybko. Chórzyści zaśpiewali jeszcze piosenkę biesiadną "Życie jest piękne" oraz "Hymn emerytów", do wykonania którego przyłączyli się wszyscy zebrani.
    Na koniec pani prezes poprosiła, aby wszyscy obecni ustawili się do pamiątkowego zdjęcia, które będzie miłą pamiątką z dzisiejszej uroczystości. Fotografowali: dziennikarka "Sztafety" A. Kopacz oraz Stanisław Bera.

                                Tekst:L.Rem
                                Zdjęcia:A.Kopacz
                                            Stanber

Galeria zdjęć

https://www.youtube.com/watch?v=IxyjcmbH34g&feature=youtu.be