klaster zdjcieW dniach 23-24.04.2020r. w UGiM Nisko Zespół Roboczy oraz Zespół Kluczowych Specjalistów uczestniczył w seminarium on-line w ramach Forum Rozwoju Lokalnego nt. „Endogenne potencjały rozwoju gospodarczego” organizowane przez Związek Miast Polskich.

W części pierwszej seminarium w oparciu o zgromadzone dane zostały zaprezentowane procesy gospodarcze zachodzące w miastach oraz wskazane konsekwencje dla ich rozwoju. Uczestnicy mogli zapoznać się z dotąd niedostępnymi i niepublikowanymi danymi dotyczącymi aktywności społeczno-ekonomicznej w oparciu o zasoby systemu Poltax ministerstwa finansów oraz zasoby ZUS dotyczące rynku pracy. Procesy i zjawiska były omawiane w oparciu o narzędzie do analiz monitor.miasta.pl. Przedstawione zostały również praktyczne przykłady uruchamiania wewnętrznych potencjałów rozwoju gospodarczego realizowane w małych i średnich miastach w Polsce.

Drugiego dnia odbyła się sesja warsztatowa, dzięki której można było zweryfikować zachodzące procesy gospodarcze oraz ich skutki dla rozwoju w odniesieniu do swojego miasta, odnosząc się do wielkości i struktury dochodów z różnych źródeł aktywności, wielkości generowanych podatków oraz kształtowania rynku pracy. Zidentyfikowano działania realizowane w miastach oraz omówiono propozycje działań ukierunkowujących na wzmocnienie endogennego zasobu jakim jest aktywność ekonomiczna mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Seminarium było też transmitowane na facebook’u ZMP, a materiał video był udostępniony na stronie ZMP po spotkaniu, co umożliwiło udział w charakterze obserwatora większej grupie uczestników. Dzięki udziałowi w seminarium miasta mogły:

  • lepiej identyfikować i aktywizować zasoby i czynniki rozwoju lokalnego,
  • wzmacniać umiejętności kierowania polityką swojego rozwoju,
  • wymieniać się wiedzą z innymi miastami stojącymi przed podobnymi wyzwaniami,
  • zapoznać się z przykładami działań innych samorządów.

Na poniżej zamieszczonej stronie istnieje możliwość ponownego odtworzenia całości seminarium oraz pobrania prezentacji:

http://www.miasta.pl/aktualnosci/wewnetrzne-potencjaly-rozwoju-gospodarczego-zapis-wideo-i-prezentacje