klaster zdjcieSzanowni Państwo,

w roku 2019 Gmina i Miasto Nisko złożyła zarys projektu do Programu „Rozwój Lokalny”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Konkurs podzielony został na II etapy, do I etapu swoje wnioski złożyły 254 miasta, natomiast do II etapu przeszły jedynie 54 z nich. Wniosek złożony przez naszą Gminę na I etapie został oceniony na wysokim 12 miejscu (w grupie 254 miast z całej Polski) i został zakwalifikowany do etapu II. W chwili obecnej walczymy o otrzymanie dotacji w kwocie do 40 milionów złotych na strategiczny i modelowy rozwój Niska, którego głównym efektem będzie podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców miasta i gminy.

W planowaniu celów rozwojowych w pierwszej kolejności stawiane są potrzeby mieszkańców, dlatego chcemy wspólnie z Państwem decydować o przyszłości naszej lokalnej społeczności. Potrzebą projektu i przygotowywanego wniosku jest konieczność precyzyjnego diagnozowania obecnych problemów, ale również potencjałów miasta, według których budowany będzie jego rozwój.

Wyrazem społecznego angażowania mieszkańców w proces rozwoju Gminy było powołanie początkiem roku Klastra Rozwoju Lokalnego, którego celem jest kreowanie przewagi konkurencyjnej w obszarze jakości życia mieszkańców, stymulowanie do strategicznego i innowacyjnego rozwoju gminy, poprzez pobudzanie do współpracy i tworzenie własnej ścieżki rozwoju. Klaster Rozwoju Lokalnego został uruchomiony w celu stworzenia platformy współpracy urzędu z pozostałymi na terenie gminy instytucjami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, ale również z Państwem, Mieszkańcami Gminy, jako kluczowymi interesariuszami planowanych działań. Chciałbym, aby Państwo bezpośrednio uczestniczyli w projektowaniu wszelkich działań rozwojowych, bo wszystko co jest planowane powinno dotyczyć nas wszystkich, Mieszkańców – uczestników „niżańskiego życia codziennego”. Dlatego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o aktywne włączenie się w Niżańskie Forum Rozwoju Lokalnego. Tworzymy forum, by móc w sposób zdalny komunikować się ze wszystkimi mieszkańcami i grupami interesariuszy. Forum jest narzędziem komunikacji w ramach utworzonego również Klastra Rozwoju Lokalnego.

W pierwszym etapie proszę Państwa o wskazanie problemów i potencjałów miasta w oparciu o przygotowaną przez pracowników urzędu diagnozę społeczno – gospodarczą. Proszę o Państwa głos, poprzez udział w opracowywanych ankietach badających potrzeby naszego miasta. Odnośnik do Forum mieści się na stronie głównej nisko.pl w prawym górnym rogu obok ikony BIP.

                                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                                        Waldemar Ślusarczyk

                                                                                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta Nisko