konferencja klaster 16Konferencja inaugurująca powstanie Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko odbyła się 14 lutego w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. Spotkanie związane było ściśle z rozpoczęciem prac nad projektem do Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Program "Rozwój Lokalny" dotyczy podniesienia jakości życia mieszkańców średnich i małych miast, w szczególności miast o pogarszającej się sytuacji społeczno – gospodarczej i stanowi szansę na ich kompleksowy rozwój.

Gmina Nisko znalazła się w grupie miast kwalifikujących się do etapu finałowego, w ramach którego przyznawane będą dotacje z Programu Rozwój Lokalny w kwocie nawet do 40 mln złotych. Wniosek przedłożony przez naszą gminę znalazł się na 12 miejscu w kraju, na 213 złożonych aplikacji. Konferencja inaugurująca powstanie Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko zorganizowana została w ramach opracowania kolejnych etapów projektu, niezbędnych w ubieganiu się o środki pomocowe.

– Uczestniczymy dzisiaj w inauguracji Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko. Jest to innowacyjne działanie, które do tej pory związane było raczej z przedsiębiorczością. My chcemy się trochę wzorować na tych klastrach. Przed nami wielkie wyzwanie i ogromna praca do wykonania. Mamy to szczęście uczestniczyć w nowym, potężnym programie, który wymaga znacznego zaangażowania, nie tylko instytucji okołogminnych, ale również innych organów, przedsiębiorców, stowarzyszeń i mieszkańców Niska. Wierzę, że ta ciężka praca, którą mam nadzieję wykonamy wspólnie, przyniesie owoc w postaci zakwalifikowania do grupy finałowej, a więc 15 miast, które otrzymają dofinansowanie – mówił podczas konferencji Waldemar Ślusarczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Program konferencji był obszerny, co na tym etapie prac nad projektem wiązało się przede wszystkim z koniecznością przedstawienia i omówienia wszelkich aspektów dotyczących całego programu „Rozwój Lokalny”. Wśród prelegentów znaleźli się doradcy Związku Miast Polskich Krzysztof Markiel, Marek Gabzdyl, Kamil Niklewicz, Jarosław Komża oraz zastępca kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych w Gminie i Mieście Nisko Krzysztof Haliniak, który wyczerpująco przedstawił zasady realizacji projektu w naszym mieście.

W ramach wniosku Gmina Nisko aplikuje o realizację kompleksowych działań mających na celu pobudzenie miasta do znacznie szybszego i systematycznego rozwoju. W obszarze planowanych działań Gmina stawia na zrównoważony rozwój gospodarczy, w oparciu o rozwój terenów inwestycyjnych i turystykę. Z kolei w ramach strategicznych działań rozwojowych zaplanowano m.in. opracowanie koncepcji i budowę tematycznego parku rozrywki, rozwój i promocję terenów inwestycyjnych, rozwój odnawialnych źródeł energii, budowę i rozbudowę ścieżek rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów, czy eliminacją miejsc i barier ograniczających możliwość poruszania się na terenie miasta osobom niepełnosprawnym, osobom starszym czy rodzicom z małymi dziećmi.

Co istotne, ważnym elementem działań podczas przygotowania projektu, jest udział mieszkańców Niska we wspólnym decydowaniu o przyszłości naszego miasta, głównie poprzez konsultacje społeczne.

Galeria zdjęć