ulica krzywa malce 1Ulica Krzywa w Nisku na osiedlu Malce doczekała się remontu. Dawna nawierzchnia gruntowo-kamienista kilka dni temu została pokryta asfaltem, a mieszkańcy wreszcie uzyskali swobodny dojazd do swoich posesji.

Wykonawcą zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej ul. Krzywej w Nisku wraz z przebudową i zabezpieczeniem sieci gazowej oraz przebudową napowietrznej linii telekomunikacyjnej” była firma WOD-BUD Sp. z o.o.

Roboty obejmowały m.in. ściągnięcie humusu, korytowanie, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz kruszywa i tłucznia. Większy odcinek nawierzchni ulicy Krzywej pokryto masą asfaltową, a drugi kostką brukową betonową i płytami ażurowymi. Zostały również wybudowane zjazdy do posesji z kostki brukowej oraz pobocza ziemne.

Remont odcinka ulicy Krzywej o długości 301,5 m kosztował w sumie 370 395 zł.

 ulica krzywa malce 2ulica krzywa malce 3ulica krzywa malce 4