lacznik z obwodnica 2Trwa budowa łącznika pomiędzy obwodnicą Niska, a ulicą Modrzewiową. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w gminie realizowana do tej pory.

Zadanie pn. „Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77, na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” realizuje firma STRABAG Sp. z o.o., która przedłożyła najlepszą ofertę przetargową.

Cała inwestycja będzie kosztować niżański samorząd 10 914 844 zł. Kwota zawiera dofinansowanie z powołanego przez Ministerstwo Infrastruktury Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 6 665 710 zł.

lacznik z obwodnica 1Budowa łącznika składa się z 11 etapów. Obejmuje ona m.in. przebudowę istniejącej infrastruktury, roboty ziemne, wykonanie wykopów, nasypów i przepustów. Wykonana zostanie podbudowa, powstaną zjazdy bitumiczne i z kostki brukowej oraz ciągi pieszo-rowerowe i elementy ulic. Powstanie także kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią i urządzeniami podczyszczającymi. Droga zostanie oczywiście pokryta asfaltem, pojawi się oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa.

– Wszystko odbywa się zgodnie z planem. Wykorytowana została już droga, wcześniej zostały usunięte drzewa, które rosły na trasie przebiegu łącznika oraz przełożono kanalizację. Prace, które miały być wykonane w tym roku są już właściwie zrealizowane. Myślę, że nawet lekko wyprzedzamy harmonogram – informuje Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

lacznik z obwodnica 3Co ciekawe do tworzenia nasypów i podbudowy wykorzystana zostanie ziemia pozyskana podczas kopania zbiornika retencyjnego w Podwolinie. Materiał ten przez wiele lat składowany był właśnie z myślą o budowie łącznika, co dziś pozwoliło znacznie obniżyć koszty realizacji całego przedsięwzięcia.

Łącznik z obwodnicą ma być gotowy w sierpniu 2021 roku. Nowy odcinek drogi będzie miał 970 metrów i znacznie usprawni komunikację pomiędzy obwodnicą a lokalnymi drogami.