bus ikona

Kliknij żeby zobacz rozkład jazdy

 

 

 

 

Zgodnie z zawartym Porozumieniu Międzygminnym Burmistrza Gminy i Miasta w Nisku do realizacji Gminie Stalowa Wola zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, mieszkańcy Gminy i Miasta Niska mają prawo do korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej realizowanej przez operatora publicznego transportu zbiorowego w Stalowej Woli w następującym zakresie:

1. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych mają:

 1. Dzieci do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. Dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia, dotknięte inwalidztwem i niepełnosprawne oraz opiekun towarzyszący im podczas przejazdu.
 3. Osoby, które ukończyły 16. rok życia, a nie ukończyły 24. roku życia, dotknięte inwalidztwem i niepełnosprawne, jednocześnie uczęszczające do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych lub studiujące oraz opiekun towarzyszący podczas przejazdu.
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni, dziadkowie i rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych, wymienionych w pkt b) i c), przy przejazdach po dziecko na trasie: z miejsca zamieszkania (pobytu) do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem.
 5. Osoby, które ukończyły 70. rok życia,
 6. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji lub niezdolne do samodzielnej egzystencji lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Do bezpłatnego przejazdu uprawniony jest również opiekun towarzyszący w podróży osobom opisanym w zdaniu pierwszym-wskazany przez te osoby,
 7. Osoby stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego. Do bezpłatnego przejazdu uprawniony jest również opiekun towarzyszący w podróży osobom opisanym w zdaniu pierwszym - wskazany przez te osoby,
 8. Osoby całkowicie niezdolne do służby i niezdolne do pracy, niezdolne do samodzielnej egzystencji (dot. służb mundurowych). Do bezpłatnego przejazdu uprawniony jest również opiekun towarzyszący w podróży osobom opisanym w zdaniu pierwszym - wskazany przez te osoby.
 9. Ociemniali o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i ich przewodnicy towarzyszący im podczas przejazdu,
 10. Honorowi dawcy krwi, którzy oddali, co najmniej 12 litrów krwi - kobiety lub 18 litrów krwi - mężczyźni lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
 11. Zasłużeni dawcy przeszczepu,
 12. Umundurowani funkcjonariusze Policji w trakcie pełnienia obowiązków służbowych,
 13. Pasażerowie w Europejskim Dniu bez Samochodu (tj. 22.09).

2) Uprawnienia do przejazdów ulgowych (50% ceny biletu normalnego) mają:

 1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych, nie dłużej niż do dnia ukończenia 24. roku życia,
 2. Emeryci i renciści,
 3. Studenci studiów doktoranckich,
 4. Inwalidzi słuchu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.