gospod odpadamiW związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu jej naliczenia, informuje się, że wszystkie firmy, instytucje i przedsiębiorcy zobligowani są do pilnego złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie później niż do dnia 31 stycznia 2020r.

Informacje na temat nowych deklaracji i sposobu ich wypełnienia na nowych zasadach uzyskać można w Urzędzie Gminy i Miasta pokój nr 7.

Władysław Pracoń
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej