mt_ignore

 

W dalszym ciągu trwa głosowanie w akcji „Kinder Mleczna Kanapka: Przerwa na wspólne czytanie”. Aktualnie znajdujemy się na 6. miejscu, ale niewiele brakuje nam do wskoczenia na miejsce 5, gdzie jedną z nagród jest spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem.

Pamiętajcie, żeby codziennie oddawać swój głos. Liczymy na Was!

 

Czytaj więcej...W piątek 8 października w Garnizonie Nisko żołnierze świętowali 10-lecie istnienia 3. Batalionu Inżynieryjnego. W uroczystościach uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Niska Waldemar Ślusarczyk.

3. Batalion Inżynieryjny został sformowany w 2011 roku na bazie 3. Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego i 12. Ośrodka Przechowywania Sprzętu w Nisku. Niżańska formacja nosi imię ppłk. Rudolfa Matuszka.

Do głównych działań jednostki należą zadania ratownicze polegające m.in. na ewakuacji ludności i mienia z użyciem transporterów PTS-M oraz łodzi desantowych, zadania inżynieryjne polegające na urządzaniu przepraw mostowych, zadania rozpoznawcze polegające na prowadzeniu rozpoznania stanu technicznego dróg, obiektów komunikacyjnych, przepraw, zapór. Batalion ma wyznaczone również zadania mobilizacyjne na czas „W”. W swoim składzie posiada Patrol Rozminowania.

mt_ignore

Czytaj więcej...W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko 27 września doszło do zawarcia umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś.

Podpisy na stosownych dokumentach złożyli Zbigniew Kotuła zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz Piotr Lubaś przedstawiciel Wykonawcy. Przy zawarciu umowy obecni byli również Elżbieta Mitrowicz Kierownik Referatu Finansowego, a także Radny Rady Miejskiej Grzegorz Błądek.

W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 1,13 km. Kanalizacja będzie wykonana w układzie grawitacyjnym z pompownią sieciową.

Koszt całego zadania to 874 755 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma KOLEKTOR ze Stalowej Woli. Dzięki budowie nowego odcinka sieci sanitarnej do kanalizacji przyłączone zostaną kolejne domy w Gminie i Mieście Nisko.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

mt_ignore