umowa nadlesnictwo 413 maja w siedzibie Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem doszło do podpisania ostatecznej umowy w sprawie realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy drogi krajowej nr 19 na odcinku Nisko – Nowosielec. Fragment o długości ponad 2,5 km roboczo zwany jest ścieżką rowerową i zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Porozumienie dotyczy końcowego sformalizowania współpracy przy wspólnym przedsięwzięciu, jakim jest rozbudowa wymienionej powyżej drogi. Umowa określa formę przekazania dotacji z Lasów Państwowych w wysokości 1 000 000 zł, czyli kwoty, która stanowi finansowy udział Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia.

Podpisy na stosownych dokumentach złożyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Maria Nabrzeska Skarbnik Gminy i Miasta Nisko, Andrzej Tofilski Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem, Monika Tomecka-Kaczor Główna Księgowa Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem oraz Marek Wasyl Sekretarz Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem. 

Budowana droga nie jest typową ścieżką rowerową. Ma parametry techniczne drogi serwisowej. Jej szerokość to 2 metry, posiada krawężniki i pobocza. „Ścieżką” będą się poruszali nie tylko piesi i rowerzyści, ale będzie ona służyć również karetkom pogotowia, straży pożarnej czy innym służbom ratowniczym. Będą nią jeździły także pojazdy w sytuacjach awaryjnych.

Droga będzie miała podwójną nawierzchnię z betonu asfaltowego. Na ten moment już została wykonana m.in. przebudowa istniejącej napowietrznej linii teletechnicznej, zabezpieczono istniejącą kanalizację, przebudowano kilka odcinków istniejącego rowu przydrożnego i przepusty pod zjazdami oraz wykonano podbudowę wraz z krawężnikami. Nowa droga w ciągu DK nr 19 będzie posiadała 5 dodatkowych zjazdów.

Wartość inwestycji to 1 680 196 zł, w tym dofinansowanie z Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem w wysokości 1 000 000 zł.

Zadanie realizuje firma STRABAG, a termin jego zakończenia przypada na 15 sierpnia 2022r.

umowa nadlesnictwo 1umowa nadlesnictwo 2umowa nadlesnictwo 3umowa nadlesnictwo 5umowa nadlesnictwo 6umowa nadlesnictwo 7umowa nadlesnictwo 8umowa nadlesnictwo 9