dzien edukacji 2021 34Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” 15 października odbyła się uroczysta gala dla nauczycieli i pracowników oświaty. Były podziękowania, życzenia i nagrody, a także okolicznościowy koncert.

Podczas uroczystości w NCK Burmistrz Waldemar Ślusarczyk złożył nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia,  pogratulował sukcesów, osiągnięć i wysokich wyników nauczania. Podziękował za codzienną rzetelną pracę na rzecz wszechstronnego rozwoju najmłodszych mieszkańców Gminy.

Tradycyjnie już wszyscy nauczyciele z rąk Radnych Rady Miejskiej w Nisku otrzymali piękne kwiaty. Część pedagogów otrzymała Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W tym roku byli to:

Przedszkole Nr 1 w Nisku - Renata Partyka, Beata Jagiełło;

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - Beata Żak, Marzanna Kupiec, Elżbieta Wojdan, Jolanta Kata, Małgorzata Marciniec;

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Alina Wójtowicz, Renata Waszkiewicz, Edyta Giża;

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Danuta Gorczyca, Elżbieta Waniewska, Alicja Stelmach, Beata Porcja, Ewa Kasperek, Monika Anna Piędel, Anna Dybka;

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - Małgorzata Tabian, Urszula Bąk, Beata Kołłątaj, Elżbieta Okoń, Mirosław Szczęch, Krzysztof Tabian;

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 - Andrzej Błądek, Bogumiła Śliwa;

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu - Jan Szuba, Małgorzata Janiec, Beata Małek, Sławomira Patrzyk;

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowosielcu - Anna Cichocka, Jolanta Krawiec, Monika Chmura, Małgorzata Nyrka, Joanna Stec, Paweł Żółkoś.

Tegoroczną Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymała Beata Żak.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

Galeria zdjęć