Drukuj
Kategoria: Aktualności

oddanie lacznika obwodnica 4 W piątek 27 sierpnia do użytku mieszkańców Niska i całego regionu został oddany łącznik z obwodnicą Niska i Stalowej Woli stanowiący przedłużenie ulicy Modrzewiowej. Blisko kilometrowy odcinek nowej drogi znacznie usprawni komunikację pomiędzy obwodnicą a lokalnymi ulicami.

oddanie lacznika obwodnica 1Zadanie pn. „Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77, na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” realizowała firma STRABAG Sp. z o.o. Nowa droga ma 970 metrów. Cała inwestycja kosztowała 11 142 681 zł. Kwota zawiera dofinansowanie z powołanego przez Ministerstwo Infrastruktury Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 6 204 879 zł oraz dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości 3 376 388 zł.

oddanie lacznika obwodnica 2– Ta inwestycja jest strategiczna dla Gminy i Miasta Nisko. Droga na pewno znacznie odciąży ruch przez centrum Niska, a szczególnie ruch pojazdów ciężarowych. Myślę też, że kierowcy aut osobowych będą dzięki tej drodze omijać zatłoczone ulice naszego miasta i to jest najważniejsze. Nowa droga kosztowała ponad 11 milionów złotych. To wielki wydatek, samorząd sam by sobie z tym nie poradził, gdyż wiele innych inwestycji obok zostało zrealizowanych. Daliśmy jednak radę dzięki wsparciu środków rządowych i w tym miejscu składam wielkie podziękowania na ręce pana wiceministra Rafała Webera – mówił Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

oddanie lacznika obwodnica 3W oficjalnym oddaniu drogi do użytku, w poświęceniu oraz uroczystym, symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli m.in. Rafał Weber Wiceminister Infrastruktury, Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Wiceburmistrz Gminy i Miasta Nisko, Robert Bednarz Starosta Powiatu Niżańskiego, Marcin Folta Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Burmistrzowie Niska poprzedniej kadencji Julian Ozimek i Teresa Sułkowska, ks. dziekan Ryszard Zbyrad, Marcin Łukaszek Dyrektor Techniczny Strabag Oddział Rzeszów, Stanisława Szymonik Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w UGiM Nisko, Łukasz Kędra Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a także przedstawiciele firmy Strabag, radni Rady Miejskiej w Nisku i przedstawiciele Mieszkańców.

oddanie lacznika obwodnica 5Budowa łącznika składała się z 11 etapów. Objęła ona m.in. przebudowę istniejącej infrastruktury, roboty ziemne, wykonanie wykopów, nasypów i przepustów. Wykonana została podbudowa, powstały zjazdy bitumiczne i z kostki brukowej oraz ciągi pieszo-rowerowe i elementy ulic. Powstała także kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią i urządzeniami podczyszczającymi. Droga została pokryta asfaltem, pojawiło się oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa.

 oddanie lacznika obwodnica 6oddanie lacznika obwodnica 7