mt_ignore

Do założenia profilu PUE ZUS oraz złożenia wniosku o 300+ niezbędne są następujące dokumenty i dane:

  • Dowód osobisty
  • Nr telefonu komórkowego
  • Adres e-mailowy
  • PESEL dziecka/dzieci
  • Nazwa i adres szkoły
  • Nr rachunku bankowego