Drukuj
Kategoria: Aktualności

lgdlogo

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” zaprasza maturzystów mieszkających na terenie powiatu niżańskiego do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.

W roku akademickim 2021/2022 czekają na Was stypendia w wysokości 700 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może aplikować maturzysta z 2021 r., który ukończy szkołę średnią w 2021 roku, zamieszkuje na stałe powiat niżański oraz:

Wniosek, o udzielenie rekomendacji należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021 r.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” udziela rekomendacji tylko maturzystom zamieszkującym powiat niżański. Przy udzieleniu rekomendacji będą decydowały następujące kryteria:


Kryteria oceny uwzględniają udzielenie maksymalnie 10 rekomendacji dla dwóch grup absolwentów:

 Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3 regulaminu, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna do 16 sierpnia 2021 r. do godziny 16.00. Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie Organizacji Lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 r.
Partnerem Programu Stypendialnego jest Powiat Niżański, który zabezpieczył niezbędne środki na sfinansowanie wkładu własnego lokalnej organizacji uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Wniosek o udzielenie rekomendacji - plik do pobraniapdf
Regulamin Programu Stypendiów Pomostowych - plik do pobraniapdf