ranking finansowy 2020Gmina i Miasto Nisko zajęła wysokie miejsce w „Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020”. W kategorii gmin miejsko-wiejskich znaleźliśmy się na 55. pozycji na 642 sklasyfikowane samorządy.

Dokument został przygotowany przez pracowników Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W rankingu, tak jak w latach poprzednich, wykazano analizę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz dodatkowo uwzględniono koszty poniesione przez jednostki na walkę z COVID-19 w 2020r. Ranking ten to jedyne w kraju opracowanie, które obejmuje wszystkie samorządy w Polsce. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne. Według autorów opracowania, celem raportu było przygotowanie narzędzia dla obywateli, wyborców, mogących w prosty sposób sprawdzić, jak publicznymi pieniędzmi gospodarują włodarze ich gmin.

Ranking Finansowy daje konkretne instrumenty do oceny funkcjonowania każdej, nawet najmniejszej lokalnej władzy oraz nakreśla przejrzysty obraz gospodarki naszego kraju wychodząc od jej podstaw.

Kategoria miejsko-wiejska Rankingu (.pdf)

Pełna wersja Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020 (.pdf)