ico

Od dnia 5 sierpnia 2022r. do 31 sierpnia 2022r. można zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego. Propozycję Projektu do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Gminy. Mieszkaniec może złożyć maksymalnie jeden Projekt. Propozycję Projektu z załącznikami, w tym z listą poparcia składa się na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu, przy czym:

  • listę poparcia dla projektu realizowanego na terenie sołectw położonych w obrębie Gminy podpisuje co najmniej 6 mieszkańców Gminy.
  • listę poparcia dla projektu realizowanego na terenie osiedli położonych w obrębie Gminy podpisuje co najmniej 14 mieszkańców Gminy.

Formularz wraz z listą poparcia można złożyć na dwa sposoby:

1) poprzez platformę Budżetu obywatelskiego (wymagane posiadanie profilu zaufanego),

2) bezpośrednio w Urzędzie, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu, pok. Nr 12.

Maksymalna wartość zgłoszonego pojedynczego Projektu nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł brutto.

 Czytaj więcej... Czytaj więcej...
 Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej...1 sierpnia na Placu Wolności w Nisku odbyły się obchody 78. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego.

Udział w obchodach wzięli Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Marcin Folta, Starosta Niżański Robert Bednarz, Radni Rady Miejskiej w Nisku,  harcerze z Komendy Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku, członkowie Towarzystwa Ziemi Niżańskiej oraz Koła Numizmatycznego w Nisku, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” a także Mieszkańcy i dzieci z Przedszkola Niepublicznego Dom Misia w Nisku.